Wspieramy osoby fizyczne, podmioty prawa handlowego, kancelarie prawne oraz organy państwowe wydając opinie i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe w sporach gospodarczych. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu i są wpisani na listy biegłych sądowych w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Oferowane przez nas usługi obejmują:

 • opinie prywatne (argumentacja ekonomiczno-finansowa),
 • ekspertyzy na potrzeby wewnętrzne,
 • oceny metodyczne i merytoryczne opinii ekonomicznych,
 • opinie na zlecenie sądów, prokuratur i organów administracji skarbowej.

Wykonywane przez nas opinie i ekspertyzy ekonomiczne są wykorzystywane m.in. w sprawach działowych, sporach wewnątrzkorporacyjnych i między wspólnikami, a także w sprawach upadłościowych i odszkodowawczych.

Sprawy działowe

 • Podział majątku w sprawach rozwodowych
 • Podział majątku w sprawach spadkowych
 • Podział majątku spółek

Spory między wspólnikami

 • Przymusowy wykup akcji/udziałów
 • Przymusowy odkup akcji/udziałów
 • Opinie związane z łamaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych

Spory wewnątrzkorporacyjne

 • Działanie na szkodę spółki
 • Ocena racjonalności ekonomicznej decyzji kadry menedżerskiej
 • Spory ekonomiczne z pracownikami

Sprawy upadłościowe

 • Ocena przesłanek niewypłacalności
 • Plany restrukturyzacji
 • Wycena dla celów pre-pack
 • Wycena dla celów upadłościowych

Sprawy odszkodowawcze

 • Odszkodowania nacjonalizacyjne
 • Odszkodowania za naruszenie wizerunku
 • Wycena szkód
 • Wycena utraconych korzyści
Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl