Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista w zakresie opcji realnych, wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, oceny efektywności inwestycji i analizy ryzyka. Autor licznych publikacji naukowych. Kierownik i główny wykonawca wielu projektów badawczych, w tym m.in.: „Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo”, „Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw”, „Standardy wyceny przedsiębiorstw”.

Od ponad 30 lat zajmuje się działalnością doradczą. Uczestniczył w przygotowaniu pakietów informacyjnych dla Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w programie powszechnej prywatyzacji. Posiada w doświadczenie nadzorowaniu, zarządzaniu i restrukturyzacji organizacyjno-finansowej podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Jest autorem licznych analiz ekonomiczno-finansowych, wycen i planów restrukturyzacji.

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl