Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstw, finansowania działalności gospodarczej i efektywności rynków kapitałowych. Realizował projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym: Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym oraz Standardy wyceny przedsiębiorstw.

W latach 2008-2009 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, jako współautor sporządzał raporty dotyczące polskiego rynku kapitałowego. W latach 2009 – 2010 uczestniczył w opracowaniu planów restrukturyzacji publicznych zakładów zdrowotnych w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Od 2011 r. jest ekspertem Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziedzinie analizy ekonomiczno-finansowej i bankowości. Od 2012 r. wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Szczecinie z zakresu analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Jest autorem ponad 100 opinii sporządzonych na zlecenie sądów, prokuratur i organów administracji skarbowej.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych. Jest współautorem Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego ­– Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw. Był wykładowcą kursu i autorem egzaminu z zakresu wyceny aktywów niematerialnych organizowanego przez Izbę Rzeczoznawców Majątkowych w Bułgarii (Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria). Współzałożyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl