Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Praktyk z ponad 16 letnim doświadczeniem specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw, inwestycjach i analizie strategicznej. Zarządzający i uczestnik kilkudziesięciu projektów konsultingowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej, analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansowego due diligence, a także przekształceń kapitałowych, emisji instrumentów finansowych, pozyskiwania kapitału od inwestorów branżowych i finansowych w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Autor licznych opinii oraz recenzji z zakresu poprawności metodycznej raportów z wycen przedsiębiorstw.

Wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, organizacji i zarządzania.

Współzarządzający koinwestycyjnym funduszem VC Pomerangels ASI S.A. Członek Komitetu Doradczego Funduszy Jeremie 2 Województwa Zachodniopomorskiego. Menedżer i menedżer zarządzający w firmach konsultingowych Finacial Management Services oraz Zarzecki i Wspólnicy. Wpisany na listę niezależnych ekspertów gospodarczych NCBR i KPRM. W przeszłości Główny Menedżer Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego „Pomeranus II”, Zarządzający Funduszem Seed Capital „Pomeranus Seed” przy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Ekspert TTsupport Sp. z o.o., który dokonał wyceny kilkunastu technologii na potrzeby ich komercjalizacji.

Uczestniczył w ponad 50 projektach z zakresu wyceny aktywów dotyczących różnych sektorów gospodarki (m.in.: przemysł stalowy, przemysł stoczniowy, sektor energetyczny, przemysł papierniczy, TSL, sektor medyczny, sektor nieruchomości, ICT, sektor finansowy, usługi prawnicze oraz usługi komunalne); współautor ekspertyz sporządzanych na potrzeby sporów regulacyjnych dotyczących nadużywania pozycji dominującej (czołowy w Polsce związek sportowy); wieloletnie doświadczenie w zakresie szacowania szkód gospodarczych na potrzeby postępowań sądowych i pozasądowych.

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl