Magister Nauk Ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizacja: analityk biznesu. Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Współautor wycen przedsiębiorstw, analiz rynkowych i badań kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w tworzeniu opinii na potrzeby postępowań sądowych oraz zleceń prywatnych.

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl