Magister nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: bankowość inwestycyjna. Posiada 14 lat doświadczenia w management consultingu w obszarze finansów korporacyjnych (m.in. wycena przedsiębiorstw na potrzeby fuzji i przejęć, ocena efektywności inwestycji, tworzenie i wsparcie we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw i planów restrukturyzacji, tworzenie biznesplanów, pozyskiwanie i negocjacje z inwestorami i dostarczycielami kapitału dłużnego, emisja akcji na NewConnect, wsparcie w sporach gospodarczych w zakresie oceny przyczynowości w sensie ekonomicznym i szacowania utraconych korzyści, due diligence finansowe, optymalizacja systemów controllingowych i tworzenie narzędzi do optymalizacji budżetów inwestycyjnych).

Pracował na rzecz podmiotów z kilkunastu branż, od start-upów po grupy kapitałowe o rocznych przychodach rzędu kilkudziesięciu mld PLN. Kierował zespołami ekspertów odpowiedzialnymi m.in. za opracowanie narzędzi i procedur korporacyjnych na potrzeby optymalizacji wieloletniej strategii inwestycyjnej o wartości kilku mld PLN, stworzenia biznesplanu na potrzeby dofinansowania grupy kapitałowej kwotą 1,2 mld PLN (zakończone sukcesem), wyceny grupy kapitałowej z sektora przemysłowego składającej się z ponad 40 podmiotów (2-krotnie).

Wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej i wyceny utraconych korzyści.

Wiceprezes Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, działającej w obszarze oświaty i edukacji; były Wiceprezes Zarządu i Partner w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o.

Biegła znajomość języków angielskiego, włoskiego i francuskiego, podstawowy niemiecki i rosyjski.

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl