Magister nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Ekonomia, specjalność: Analityk Biznesu. Doktorantka w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Współautorka wycen przedsiębiorstw, wycen znaków towarowych, analiz rynkowych oraz badań kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych. Uczestniczyła w tworzeniu kalkulacji kredytowych oraz opinii tworzonych na potrzeby postępowań sądowych i skarbowych.

Interesuje się wyceną przedsiębiorstw, oceną efektywności inwestycji i analityką gospodarczą.

Kontakt

FMS sp. z o.o.

ul. Królowej Korony Polskiej 24/204

70-486 Szczecin

NIP 8542405157

KRS 0000510098

E-mail: biuro@fmsgrupa.pl